Agent1
Agent1
Agent1
Agent1
 

Random Number Generator

???

Enter a MAX number to generate. Hit Pause to get a random number.

Why not generate without human intervention?

Random numbers generation becomes more random with human intervention, as the act of hitting pause and start is not of a deterministic algorithm.

For a better answer, google: Can a computer generate a truly random number?. "Everything feels better and in control, when you are involved." - Mr. J

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkOOOOOOOOkOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkkkkkkOO0KK0OOOKXK0kxx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kkkkkkkOKXXNNNNX0dc;',,,:o0NKkdxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkkkOKXNNXXXXXXXX0o,.'',,,,..;OXNKxxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXKOkkkkkO0KXNNXXXXXXXXXXNXk;.....';;''..:KNXXxdKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkkOKXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXx'.';,..,;'.;,.'kNXNKdkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkk0KNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0;.':c'.....':;..d000KkxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kkkk0XNNXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXNx'.,l:..''..;c'.;OK000doKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkOKXXXXXXXXXXXXX00000KXXXXXXXXXXXNk'.,cl'.::';c;.'xXXXN0dkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOxxkOXNNXXXXXXXXNXK00O0KKXXXXXXXXXXXXXXXKo..;lc'';::;.;kXXNXOdOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kkk0XNXXXXXXXXNXK0O000XXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXkc;,,..',,;dKNXNKxxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkxkOXNXXXXXXXXNX0OOO0KXNXXXXXNXXXXXXXNXNNNXXX@Open:sesame;kOKXOdkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0doxKXXXXXXXXXXKOOOO0XNNXXXXXXXXXXXXXK0Oxdolc::;;,''''''''...'':dk0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdlldOXXXXXXNXKOOOO0XNXXXXNNXXXXKOOkdlc;,'.....''''''''''''''''''.:KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdlodxxxk0KXX0kxxk0KKKKKKK000Okdl:;,''...''''''''''''''''''''..''''.'xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxooxxdxxxxddodoodxxxxxxxxxdl:;,'...''''''''''''''.''',,;;;::::::cccclcoKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0doxxxxxxdolllodxxxxddxxdl:;'...'''''''''''..',,;:::cclloddxxxdddooollocl0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxoxdxxxdollodxdxxdxxdl:,'...''''''''..'',;;;:clodddddollcc:::;;;,,''''..,okKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0ooxxdxxoloxxxxddxdc;'.....'''''.',,;;:ccloddollcc::;,''.....'''''''''''''.';lxOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOooxxdxxxxxxxxdl;'..........',;::lodoolcc::;,''....'''''''''''''''''''''''''..,:okKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxdodxxxxxdo:'.........',;;codocc::;,'....'''''''''''''''''''''''''''''''''''''.';ld0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkoc:cloodl'.......';;:looc::;'....'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..,lkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kOOkdc;;,,,;cdl.....;:cldoc:;'...........'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..'oKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0xk00Oo;,,''''',lx:.;clooc:;;;;cllc;,...................''''''''''''''''''''''''''''''......,lOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOx0Xkdooc:::::;,'';;,loc:cloxOXNNNNNXklloolc:;;;,,................................''.,;;:loxxdookKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNOx0KxloO0kollcccc:,,'.'cld0NWNNNNNNNOddOKKKKKK0Okdlc:::ccc;,:loddol;;cc:;;,,;:llcoc;:,cddxkkOxxO0xxKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNOd0KdcxKKK0dlllllclc;. .lxxOXNNNNNNKxdOKKKKKKOdllclodddddddlcxK0KKK0l:dollol:dkkxdo:,,;:cloxkOOdxXNkdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN0d0N0dxK0kkkdlc:::cccc, .cxxk0XXXXXOox0KKKKKkolldddddddxxxxxdcdKKKKKx::odxxxdld0Kko:;:;:cccllokXXxxK0oONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0d0NKxdOkkO0KOxolc:;;:::,.;dxkOKKKKOldKKKKKOdlldxxxxxxxxxxxxxxooO000Oocdddddxxdok0xc:ccccll::lodOKOlxOoxXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxONXOoxkkKKK0kxdoc::ccllo:;oxkO0KK0olOKKK0kllodddxxxxxddoolllllcodxxoclolloollllloollodddxxxodkOOOkdxkdk0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNXxONNXkdO0KKKK0Oko::llllllol:lxkkO0KOlo0K0KOc,;coxxkkkxolcloodddoooddddddddddxxddddddxxkkkkkkkkkO00OkkOOkO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKx0WKkdoOKKKKK0Oxcldoolllloo:cxkkO00OolOK0KKOxolldxOO00Okxdoooc:::::::;;;cloooooloolloooddddxdodO0OxdOkdx0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXxOWKdloOKKKK00Oocdddoolllooc:dkkO00OxloOKKK0KK0kxlcllooollol;',;:::lool:;::clodxdllddoooddxxolkXKxxKXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOxKXxllkKKK000Oolxxddoollooc;okkOO0OkxdodxOO000kdxO00000Okko:;:ldxxxkxc,;loddxxxdoolllooddxolxKOdkXKdxXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxkXkocoO000000xldxxddooool:,lkkOO000OOkxddddxdcdkdolodxO0KKKOkO0KKKKOxc:x00kdodxkOklcoddxdoxOxx0XkdOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0dkOxoldO000OOOdodxddoooccc;cxkOO0KXKK000000Kklodc:;'..',;coxOKKKKKK0kclxl,.....;o0k:coodxxddk0kdkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOooxkocokOOOOOOxxxxdol:coo;cxkkO0KXNNNXXXXNXklcllllc;;,,,;clodO0KKKOo:c,....',:oxxl:clodoodxxdkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOloxxolldkOOkkkkxdolcooo:':xkkO0KXXNNNNNNNXOxol:;,. ..;d00xox0KKkc:ldxoc:;:oxxo:lxdooodddOXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0oldxkxoooddxxxxdoollc:..:xxkO0KXXXNNNNNXKkollllc;;;cokO0K0KOdOKKo,lOK00Oxo::kK0l;clooodOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxlldxkkxdoooooolllll:..lxxkOO0KXXXNKOkxddxkO0000000000K00KK00KKo;dKKKK0kkOxokKo;coox0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkxxddddddxxxdoododdc;oxxkO0KXXXKkxdoxxxxxxxxxk0KK0xkkdOKKKKKKOcl0KKKKOxOKOdxocdOKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXKK0000000000KXXkokkxkOKXXKkxk00kkkkO000OkxOKK000kx0KKKKKKKklxKKK0KK0KK0Ool0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXdk0xxk0KXOdk0xollllllooddk0K0KKKKKKKKKKKK0KOco0KKKKKKK0KK0kdkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0d0KkxkKKkdOOd:;ldddolddlcccokKKKKKKKKKKKKKKk:cOKKKKKKK0KKKK0xx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNkxXXkdOKkoOkdOkx0Ox::dx0000OxxxxOKKKKKKKKKKKOc:kKKKKKKKKKKKKKKOdkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxOWKolO0ox0odNN00NWxdXNWMMMMMWXOkdx0KKK0KKKK0l;xK0KKKKKKKKKKKKK0dxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOx0NKdlOOokKc:KMWNWMOlOWMMMMMMMMMNdokxk00KKOkd;;xO00KKKKKKKKK0KKK0dxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkxOK0ooOko00:,xNMMMWkox0WMMMMMMMW0dkKKOxodk00OxdxkO000KK0KKKKKKKKKkd0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxdOXkld0xo00c';lXMW0x0N0O00KKK0kkO00O00OxdxxddddxxxxxxxxxkxxxkOKKKOdONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0d:lKx:oOkoOKx::co00odKWMWXKKKKkdKWWWMMMMMMMWXKo:xOkkkOkxl::ldxOKK0xd0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOo:.od:cddcd00Oxdlcccclddddddxd:cdxxxkOOO000Okxc:dkkOOOOOkk0KKKK0xdx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxok,.:::c:;cddddxkkkkkkkxxxdddddddooddxxkkkkkkxkkkkkOOOOkxO0K00koo0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKdxNl .;cl'.;lkkdooddddxxkO0KKKKKKKKK0kxxdl:coddxxxxoc:lodk0KKKkldKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KNx..,ld, ':lOKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKK0Okkxlok0KKKK0KKOxk0KKKKKkoxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNk;;cld: ,:lk0KKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKK00KKKK0kOxx0KKKKKKK0xokXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNkdkkdol. .,,:dO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOlxkdOKKKKKOxdx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxxXX0x:::,,;::cdk00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0O0000000xddx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxxNNXKocdxolllc:clxOkdOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OkdoodkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXdxWWNK0kO0kdllllc::cccoxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkxxoooodkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXdkWWXKK00K0kollllllc:::ccloollloloooooooooddxxOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKdOWWXKKKKK0kdolollccccclodkOxlk0OOOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKoOWNXKKKKK0kdoooollcccclodkkdo0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOo0WNXKKKK0OxoollollllllodxkkdoKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxdXWNXKKKKOkdolllllllllldkO0KxoKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0oOWWNKKKK0OxdllllllllllldkOKXOoONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXxkNWWNKKKK0kxollcclllcccloxOKXKoxNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkxXWWWXKKKK0kxollcccccccclodx0KXOd0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXxxXWWWNXKKKK0kxolcccccccccclodOKXXkdKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkllxXWWWWNKKKKK0Oxollcccccccccclox0KXXkdO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXx,;ONWWWWNXKKKKK0OxolccccccccccclloxOKXXOl;;lOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNX0xo:..dXWWNXXKKKKKKK0kxolccccccccccccclldk0KXKd..'dKNXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kdl:'......;oxxOOOO00000Okxdolcccccccccccccccloxxo;....:dxO0XXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOxoc;'..............,cok0KXXXXXKK0OOkxdolllllcccc:;;,,...........,;codk0XXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkdl:,'.......................,:clooodddddxdolc:;,,'''.......................,:cdOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXKkl,.................................................................................:kXNNXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKx;.....................................................................................'oXNXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNO:.........................................................................................oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx'..........................................................................................,kNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXNNNXd.............................................................................................lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKl..............................................................................................,ONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc................................................................................................dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo.................................................................................................cKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx'.................................................................................................'kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk,...................................................................................................lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc............................................................................................. ......,ONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNk'............................................................................................. .......xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Add a list of names to Randomly pick them instead of numbers.

Position # Name Action

The Agents before you started their code hunting without any help. With time, they discovered patterns and share these knowledge to help new Agents joining the cause.

Codes usually look like:       bruce_lee       brad:pitt       AGENT1ROCKS       happy-303
They range from a difficulty level of 1 to 10. And they come in several type categories.

Normal

These codes can be hunted from various sources. They appear as is, and you enter them to earn Agent1 Points.

Multi-steps

Some codes require multiple steps. You find a clue from one source such as Twitter, then use it to finish another action here on the Agent1 website or another medium, before a code is revealed to you.

Time-based

During certain times, events or specific cooldowns, some codes will be revealed and unlockable to you. For example on the Moon Station in our Discord server, an Agent will play music with clues and codes at random times. Some require you to be at the right place, at the right time. Some call it luck.

Crowd-based

Agent1 is a team, a gang, a family. Some codes are unlocked only when sufficient Agents have found them.

Achievement-based

Not all Agent1 grow and develop the same. Some codes can only be found after the Agent1 Holder reaches certain goals.