Agent1
Agent1
Agent1
Agent1

tttZtZZttZZtZZtZZtZZtZZttZZtZZtZZttZZtZZttZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZt tttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZtZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZqtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZgmtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZxdZ tttZtZZZtZZtZZt0ZtZZtZZZZZZtZZtZZZtZZtZZtZZtZZtZZtZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZtZZZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZWZZtZZtZZtZZtZZtZZZZZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZZxxZ tttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZZtZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZd2`="133xZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ tttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZx3"` ,!  44Qwa ,;"133xZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ tttZtZZZtZZtZZtZZtZZtZZZZZtZZtZZZZZZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZttyZtZZtZZtZZtZZtx1"= |!!v+`    ="?VQ4QWQqa ,;"13xtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZZZZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZ ZttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZttZZZZZZxZZtZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZd7",,j!!v+^                =1?VQX4QQga ,2"13txZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZxdgxxZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZx3"`,,v!!+"=                           =+?9VQX4QQya ,2"13ZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZ ttttZZZZtZZtZZtZZtZZtZZZtZZtZZxxvZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtx2"= a!!v+`                                  ===   =+?9OQ44QQga ,2"13xZZtZZtZZtZZZZZZtZZtZZtZZtZZtZZZZZZZtZZt tttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZd7". j!!v+=                                             ==^=   ="19OXXQWQq, ,2"13ZxZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ tttZZZZZtZqZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZtZZZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZx313wz`,,j!!+"=                                                         =+=,   ="19Q4QW@Qga ,+"13xvvvvvvxxZZZZZZtZZZZZZZZ tttZtZZZtZZZZtZZtZZtZZZZtZZtZZZZZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtZZtx7aa91 ,!!v+`                         ..===,,,,=|++3jvvv!jjja,,  .                ==":,   ="?0QQ@Q# xxvvvvvvvxxZZZZZZZtZZtZZ tttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZtZZZZZZZZZZZZZd7J@#|!!v"=                        ,==,,=,,=,,=,,=,,,,=======,==,===;++3j|,                 =="|,  .'JvvvvvvvvvvvxxZZZZZZqZZZZ tttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZtZZZtZZZZZtd6ZZZZZZZd2",.J@#="=                           =,=,==,=,=,==,=,==,=,,,=,,,=,,=,=,==,,=,=,==+3j,           ==, advvvvvvvxvvvvvvvvZtZZZZZZZZZ ZttZtZZZtZZtZZtZZtZZtZZttZZtZZZZZZtZZtZZtZZZZZ3"` ,!!v Q@C                             ,,,=,,=,,=,=,,=,=,,=,=,=,=,=,=,=,,=,,=,,=,,,,,,=J:        JdxZxvvvvvvvvqgdxvvxvvvvvZtZZtZZtZZ ZttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZZZZZtZZZZZtt7"= a!!v"=   QK                              ,,=,=,,=,=,,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,==,==,=,=,=v  JdxxxZtttZxxvvvvvvvd@vvvvvvvvvxtZZZZZZZZZ ZttZZZZZtZZZZZZZZZZZZZZZtZZZZZtZZZtZZZZZtn !!+`=       @$                             ,,=,=,==,=,==,=,=,=,=,,=,,=,,=,,=,=,=,=,,=,,=,=,=,v.3tZZxZZtZZZZxvvvvvvvvvvvvvvvvvxZZZZZZZZZZZ tttZtZZZtZZtZZtZZtZZtZZZtZZtZZZZZZZZZtZZtt .           @l                             ,=,=,=,,=,,=,,=,,=,,=,=,=,=,=,==,=,,=,,=,=,=,=,=,=|:JZZtZZZZZZZZxvvvvxvvvvvvvvxxvxZZZZ0ttZZtZZ xZZxxxvxxxvvxxxvxxvvxvxxvvxxxxxxxxxxvxxvxZttZxxvvuuja, @l                            =,=,,=,=,=,=,=,==,=,=,=,=,=,=,=,,=,=,==,=,,=,=,=,===s xvvxxxvxxxxxZxxvvxvxxvvvxxvxxxvxxxxxxxxvx vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv &lJxxvvv2v:                   ,,==,=,,=,=,=,=,,=,=,,=,,=,=,,=,=,=,=,,=,==,=,,=,,,=s 2vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv v22v22222222222222v22222v2222222222222222v222222222222:0l vvv2222c                   ==,,=,=,=,,=,,=,=,,=,=,=,=,,==,=,,=,,=,=,,=,,==,=,==|.|vv2v2v2v2v222222222222222222vv2v22222222 222222222222222222222222222222222222222222222222222222LJl 2222222c                   =,,=,=,=,=,=,=,=,=,,=,=,=,=,=,,=,=,=,==,=,,=,=,====.,JJ3222222222222222222222222222222222222222 22222222o2222222o22o22o22o22o22o222o22o22o22o22o22o22oi l 22o22o2c                   =,=,=,=,=,=,=,,=,==,=,,=,=,=,,=,=,=,=,,=,=====,JJ@@@@@@yJ32o22o22o22222o22o22o22222o22o22o22o22 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooX I ooooo2? y .                 =,=,,=,,=,,=,=,,,=,==,=,,=,==,=,==,====,JJg@@@@@@@@@@@@@p|oooooooooooooooooooooooooooooooooooo YYYYYYYYoYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoYYYYYYYYYYYY66 'JoYYo?,d%%%@Q@gJ .           ==,=,==,=,=,=,==,,=,,====,=====,,.Jg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 6oQYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYoQYYY uuYuuYYYuuYuuuYuuYuuYuuYuuYuuYuYuuYuuYuuuYuuYuuYuguYr Q@@a=YZ:J%Q%@Q%@@#@@@@@@ggJ    . ==================,,,,.Jag@@@@@@@@@@@@@D999@@@@@@@@@@@@@@@J3YuuYuuYuuYuuYuuYuuuuuYuuYuuYuuYuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuL N@#P 7 %Q%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Haa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@@@@a3uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 555555555555555555ww55wwwXwXXXXXXXXXwwww5w55w55555P\h@qaa `J%Q@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,30P5555555555PP55P55555P55555555 wwwwwwwwwwwwwwXXXXXXX4X444kkkhhhhhkhkkk444XXXXXXXXsGQK#@@$J%Q%@QQQ@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@99!==    ="??98gK wwwwwwwwXwwwwwwwwwwwwwwwwwww XXXXXXXXXXXX4XX4444khhp&&mmqqDUU0UUDDqm&&&Gdhk44X4 p@@@@@t@%Q%%@HQ@#W99999999VVV333VVVY?99999N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@9!; ,                @P XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4X44444444444kkhhG&&qDOOgB@WW%Q%@Q@%WRRB@OUqm&pGhh &@@@@H W%QQ%@%@@Q @999??""==      Q.=:::32v.       =?9N@@@@@@@@@@@@@@@@91  |+22X;:              #! 444444444444X44444X44X444X4444 4444444kkkhhhG&mmDOgBW%MN@@@@@@@@@@@@@@@@@WRgOUqm&:Q@@@@$ @%%%%%@@@@@ &              Jm =::|6X;.             29@@@@@@#P`    3c=;+22n;;            da@$044444444444444444444444444444 hhkkhhhhGp&&mmDOgBW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@gO@'d@@@@lJ%%Q#@%@@@@@@a`              2i =::JYn:.                29!         Q.=+;32o;.          !.@@$Jhhhhkkhhkhhhhhkkhhhhhkhkhhkkk ddGG&&&&&yyDOOBR%@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Q%F G@@@#m %%%%%Q@@@@@@@G               0; =::von;                             Q :;+dox+.        a@@@@G ddGGGGGGGGddddGGdddGGGGGddGGG &&&&&mmqD0OgBWQN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#\JGG@@G@#q 1?"`==                       Q. :::dov;               .JaJ         2n |;|3oz;       J@@@@@@ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& mmmqqDDOOgBR%N#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@z3QppQ@H@m@@#@9'        .Jayg             Jm .::|3Yz;            .@@@@@@         0c ;;2Ym|;    .@@@@@@@@ m&mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm DDUU00OBBW%M##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ga aj7|a aQ@Q@%@@@@@@@@@@@@@@            3L .::|6m;;         .@@@@@@@@@p        Q.,;;2um;= J@@@@@@@@@@ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD U0OOggRR%QN##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##Ld%%%Q%%@Q@@@@@@@@@@@@@@@@a          Q, .::JYm:=      J@@@@@@@@@@@@@y      JQ =+;"+.@@@@@@@@@@@@@ O00000000000O00000O00UUUUUU0U OOggBRW%QN##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lJ%%QQ@%@QQ@@@@@@@@@@@@@@@@@@J        Q  =::2Yn:=  J@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@gJ  ,, .g@@@@@@@@@@@@@@@K gOOggOgOOggOggOggOOggOggOggOg BRBRWW%M###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G %%Q%Q@%Q@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@ga    |!  ==,,.a@@@@@@@@@@@#5a@@W@@q2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$JggBBgBBggBgggggggBBBgBgggggBg RRRW%QMN##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.@%%%Q@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@KJgQQ%%%%%@@@@B|@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@`@RRRRRRRRRRRRRRRRBRRRBRRRRRBRR WW%%QQN##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#$JQQ%%#%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ddkQ%%Q%Q%%#1J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K RWRWWWWRWWRWWWRWWWWRWWWWWWWWWW %QQQMNN###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#,Q%%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@p|0kk@%%Q#Wc.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% QMMMNN###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@ @%@%%%Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QJ"QkQW@W!.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@FJQQQQQMQQQMMMMQQMMQMQMQQQMMMQQQM NNNN####@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Q @%%%Q@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@qyaJa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN #N######@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###Q @%Q@%@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@#4d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P N############N############N##N##N ######@##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@###@ Q%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#@@@@@@gggg@g@@@@@@@@@@@@@5J################################## ###@###@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@###a3%%@@@@@@@Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ua@###############@################### #@#@@#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@###Q QW%%%%@@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#\J#@#@@@@@#@@@#@@@##@#@@@#@@@@#@@@@#@@# @@@#@@#@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@#@@@@@@@yJ@%%Q@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W\J@@@#@@#@#@@@#@@@#@@@@#@@#@@#@@#@#@@@@@@ @@@@@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@yJN%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#5J@@@@@@@@@@#@@@@@@@#@@@#@@@@@@@@#@@@@#@@#@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q 9@@%@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!Jd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#n 9@%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##5'   =9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@9`       ;9@%%W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@99`          =.J9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##!=                "99@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@999u,J Jg@@@@K.         ==.J9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##!=                           =="?9999NNM99999?Y1jj, JagQ%%%@@!.@@@@@@@ll =         ===.=9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#5'                            ,=        . aygggaJ29@Q@Q%#@@Q@@QHa@@@@@@@@@'I ==.           ==.2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#P=                             ==         =.@@@@@@@@@@@aJ2N@@@@@#5J@@@@@@@@@H.=    =             =.J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D                              ,==         , d@@@@@@@@@@@@@@@qaJ99J@@@@@@@@@@@\#      =.             =.J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#!                              ==           = Qd@@@@@@@@@@@@@@@@@V'JN@@@@@@@@#\@K   =    =             == N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P                              ,=            =  J@@y0@@@@@@@@@@@@#`da ..2N@@@@DJ@@l   =     =              =.J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+                             ==              =   Q@@@@J9@@@@@@@#!     2Ng,JJ9J@@@@=   =       =              = 0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#P            =                   =             =     @@@@@@gJN@@@%    24a  . @@@@@@@K     =     ,=                = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D      =.       .                   =     .@@y   =      0@@@@@@@ya@@@ a     9FJ@@@@@@@t     =    ,,     g            =.J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#`          =.     =                   ,  d@@@@@   =        =Q@@@@@@@@@@J "9QJ  @@@@@@@H     J@@mJ@@@KJ,.J@@p  ==       =,.2@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+                     .                  J@@@@@@K   .a@@@@@@@l.@@@@@@@@@@@p    J @@@@@@@t      J4J@@#@@@@pd@@@m =          =,.J@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'                ===,=                  .@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#!  3@@@@@@@@@@@K    =@@@@@@D      ..0@H@@@@@g@4@@@@p  .,= ,,=    =,.2@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K                        ==   =======.. J@@@@@@@@@@@@@@@@@@P,  .JaaJ J@@@@@@@   ! , @@@@@^ 3%@@@gJ,J20@@@@#y@@@@@@p   .          = @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@`               =========             =@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#\@@@@@@l 9   != @@@F    9@@@@@@gyad#BJ@@@@@@@@@               @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               =              =J`  =2'.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#!  J@@@@#    d`  a @E       =9@@@@@@@@@@@@@@@@@@K. ,d   ?m      @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K                                    ,=J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#5'=       N@t  .D   J!=          =  9@@@@@@@@@@@@@@@S,=     =`     =d@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l                                    ,,=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a        J!   #!        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l,=             = @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c                                    =,=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#            #+           9@@@@@@@@@@@@@@@@@@K =              ,.J@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$                                     ,,J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#91            9=             = =99@@@@@@@@@@@@D =               ,,.N@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u                                    ,,=d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5^                              ==      29@@@@@#@F =                =,= @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a                                   =,,.@@@@@@@@@@@@@@@@@9"                                  ,=      ,=  .2?9:==                  == @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@p                                   ,,,.@@@@@@@@@@@@#5' =                                  ==       =                            ==J@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Q                                   ,=,=NP==`=         ==                                 ,       =                             ,d@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@J                                 ====   .            ,                                 =      =                    ..      .J@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ga                                     =           =                  |3;                  ,=                       ====.@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'                                     =.          =                  +                   ,                       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K                                       ,.         =                                     ==                      =J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+                                        ==        =                                     ,                       , @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H                                          ==                                            ==                       ==@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@K                                           ==                                        =  ,                         =J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l                          .                 ==                                       = .=                         = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@:                           =                 ==                                      = ==                      =  = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                            =                  ==                      a,               ,         =             .= = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                          .==                   =.                     =?              =,         =              = = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                 ,.  =                                 ,=         ,=............== = @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Agent1 Code Hunter Program v0.5

201 Codes, easter eggs scattered throughout the Agent1 universe, website, Twitter, Discord, Emails (and more..) to be found. Each find unlocks 3 more codes for others to find. Earn Agent1 Points that affect your Agent1 NFT polymorph on reveal! See the video that started it all for clues & hints!

For now, you can report your findings on Discord. Soon, you will be able to report here on the website. More features will unlock with time! Keep minting, and grow your Agent1 gang! View Code Hunter Whitepaper - #AgentsUnite

Season 1: All 101 codes found

# Rank # Agent Codes Found
Top Code hunters. - - -

*Pro tip: Enter a player name in the rectangular Search below to list the codes the Agent has found.

# Egg # Number of Finders First discovered by Difficulty Finders
List of codes and finders. - - - - -

Season 2: On-going community hunt

# Rank # Agent Codes Found
Top Code hunters. - - -

*Pro tip: Enter a player name below to list the codes the Agent has found.

# Egg # Number of Finders First discovered by Difficulty Finders
List of codes and finders. - - - - -

The Agents before you started their code hunting without any help. With time, they discovered patterns and share these knowledge to help new Agents joining the cause.

Codes usually look like:       bruce_lee       brad:pitt       AGENT1ROCKS       happy-303
They range from a difficulty level of 1 to 10. And they come in several type categories.

Normal

These codes can be hunted from various sources. They appear as is, and you enter them to earn Agent1 Points.

Multi-steps

Some codes require multiple steps. You find a clue from one source such as Twitter, then use it to finish another action here on the Agent1 website or another medium, before a code is revealed to you.

Time-based

During certain times, events or specific cooldowns, some codes will be revealed and unlockable to you. For example on the Moon Station in our Discord server, an Agent will play music with clues and codes at random times. Some require you to be at the right place, at the right time. Some call it luck.

Crowd-based

Agent1 is a team, a gang, a family. Some codes are unlocked only when sufficient Agents have found them.

Achievement-based

Not all Agent1 grow and develop the same. Some codes can only be found after the Agent1 Holder reaches certain goals.

!sos

Need help? Let the other AGENTs help you on Discord & Twitter. In dire cases, use !sos on our Discord server.
You may ask up to 3 YES-OR-NO questions, once per day.
The system also keeps track of the amount of !sos you use, which affects your points & ranking in the system. So use sparingly!

How it works

Every code you find, action you take, every tweet you make with hashtag #AgentsUnite, #A10001 and #Agent1, earns you Agent1 Points. These points affects how your Agent1 NFT polymorphs. Your Agent1 Points affects ALL your Agent1 NFTs! Thus, the more Agent1s you collect, the more effective your Agent1 Points.

If you are the first to find a code, you earn more Agent1 Points, unlock 3 more codes for the community, and enter the Top Agents Hall Of Fame. See whitepaper.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkOOOOOOOOkOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkkkkkkOO0KK0OOOKXK0kxx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kkkkkkkOKXXNNNNX0dc;',,,:o0NKkdxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OkkkkkkOKXNNXXXXXXXX0o,.'',,,,..;OXNKxxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXKOkkkkkO0KXNNXXXXXXXXXXNXk;.....';;''..:KNXXxdKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkkOKXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXx'.';,..,;'.;,.'kNXNKdkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkk0KNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0;.':c'.....':;..d000KkxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kkkk0XNNXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXNx'.,l:..''..;c'.;OK000doKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkkkOKXXXXXXXXXXXXX00000KXXXXXXXXXXXNk'.,cl'.::';c;.'xXXXN0dkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOxxkOXNNXXXXXXXXNXK00O0KKXXXXXXXXXXXXXXXKo..;lc'';::;.;kXXNXOdOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kkk0XNXXXXXXXXNXK0O000XXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXkc;,,..',,;dKNXNKxxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkxkOXNXXXXXXXXNX0OOO0KXNXXXXXNXXXXXXXNXNNNXXX@Open:sesame;kOKXOdkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0doxKXXXXXXXXXXKOOOO0XNNXXXXXXXXXXXXXK0Oxdolc::;;,''''''''...'':dk0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdlldOXXXXXXNXKOOOO0XNXXXXNNXXXXKOOkdlc;,'.....''''''''''''''''''.:KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdlodxxxk0KXX0kxxk0KKKKKKK000Okdl:;,''...''''''''''''''''''''..''''.'xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxooxxdxxxxddodoodxxxxxxxxxdl:;,'...''''''''''''''.''',,;;;::::::cccclcoKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0doxxxxxxdolllodxxxxddxxdl:;'...'''''''''''..',,;:::cclloddxxxdddooollocl0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxoxdxxxdollodxdxxdxxdl:,'...''''''''..'',;;;:clodddddollcc:::;;;,,''''..,okKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0ooxxdxxoloxxxxddxdc;'.....'''''.',,;;:ccloddollcc::;,''.....'''''''''''''.';lxOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOooxxdxxxxxxxxdl;'..........',;::lodoolcc::;,''....'''''''''''''''''''''''''..,:okKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKxdodxxxxxdo:'.........',;;codocc::;,'....'''''''''''''''''''''''''''''''''''''.';ld0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkoc:cloodl'.......';;:looc::;'....'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..,lkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0kOOkdc;;,,,;cdl.....;:cldoc:;'...........'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..'oKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0xk00Oo;,,''''',lx:.;clooc:;;;;cllc;,...................''''''''''''''''''''''''''''''......,lOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOx0Xkdooc:::::;,'';;,loc:cloxOXNNNNNXklloolc:;;;,,................................''.,;;:loxxdookKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNOx0KxloO0kollcccc:,,'.'cld0NWNNNNNNNOddOKKKKKK0Okdlc:::ccc;,:loddol;;cc:;;,,;:llcoc;:,cddxkkOxxO0xxKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNOd0KdcxKKK0dlllllclc;. .lxxOXNNNNNNKxdOKKKKKKOdllclodddddddlcxK0KKK0l:dollol:dkkxdo:,,;:cloxkOOdxXNkdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN0d0N0dxK0kkkdlc:::cccc, .cxxk0XXXXXOox0KKKKKkolldddddddxxxxxdcdKKKKKx::odxxxdld0Kko:;:;:cccllokXXxxK0oONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0d0NKxdOkkO0KOxolc:;;:::,.;dxkOKKKKOldKKKKKOdlldxxxxxxxxxxxxxxooO000Oocdddddxxdok0xc:ccccll::lodOKOlxOoxXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxONXOoxkkKKK0kxdoc::ccllo:;oxkO0KK0olOKKK0kllodddxxxxxddoolllllcodxxoclolloollllloollodddxxxodkOOOkdxkdk0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNXxONNXkdO0KKKK0Oko::llllllol:lxkkO0KOlo0K0KOc,;coxxkkkxolcloodddoooddddddddddxxddddddxxkkkkkkkkkO00OkkOOkO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKx0WKkdoOKKKKK0Oxcldoolllloo:cxkkO00OolOK0KKOxolldxOO00Okxdoooc:::::::;;;cloooooloolloooddddxdodO0OxdOkdx0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXxOWKdloOKKKK00Oocdddoolllooc:dkkO00OxloOKKK0KK0kxlcllooollol;',;:::lool:;::clodxdllddoooddxxolkXKxxKXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOxKXxllkKKK000Oolxxddoollooc;okkOO0OkxdodxOO000kdxO00000Okko:;:ldxxxkxc,;loddxxxdoolllooddxolxKOdkXKdxXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxkXkocoO000000xldxxddooool:,lkkOO000OOkxddddxdcdkdolodxO0KKKOkO0KKKKOxc:x00kdodxkOklcoddxdoxOxx0XkdOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0dkOxoldO000OOOdodxddoooccc;cxkOO0KXKK000000Kklodc:;'..',;coxOKKKKKK0kclxl,.....;o0k:coodxxddk0kdkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOooxkocokOOOOOOxxxxdol:coo;cxkkO0KXNNNXXXXNXklcllllc;;,,,;clodO0KKKOo:c,....',:oxxl:clodoodxxdkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOloxxolldkOOkkkkxdolcooo:':xkkO0KXXNNNNNNNXOxol:;,. ..;d00xox0KKkc:ldxoc:;:oxxo:lxdooodddOXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0oldxkxoooddxxxxdoollc:..:xxkO0KXXXNNNNNXKkollllc;;;cokO0K0KOdOKKo,lOK00Oxo::kK0l;clooodOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxlldxkkxdoooooolllll:..lxxkOO0KXXXNKOkxddxkO0000000000K00KK00KKo;dKKKK0kkOxokKo;coox0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkxxddddddxxxdoododdc;oxxkO0KXXXKkxdoxxxxxxxxxk0KK0xkkdOKKKKKKOcl0KKKKOxOKOdxocdOKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXKK0000000000KXXkokkxkOKXXKkxk00kkkkO000OkxOKK000kx0KKKKKKKklxKKK0KK0KK0Ool0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXdk0xxk0KXOdk0xollllllooddk0K0KKKKKKKKKKKK0KOco0KKKKKKK0KK0kdkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0d0KkxkKKkdOOd:;ldddolddlcccokKKKKKKKKKKKKKKk:cOKKKKKKK0KKKK0xx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNkxXXkdOKkoOkdOkx0Ox::dx0000OxxxxOKKKKKKKKKKKOc:kKKKKKKKKKKKKKKOdkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxOWKolO0ox0odNN00NWxdXNWMMMMMWXOkdx0KKK0KKKK0l;xK0KKKKKKKKKKKKK0dxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOx0NKdlOOokKc:KMWNWMOlOWMMMMMMMMMNdokxk00KKOkd;;xO00KKKKKKKKK0KKK0dxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkxOK0ooOko00:,xNMMMWkox0WMMMMMMMW0dkKKOxodk00OxdxkO000KK0KKKKKKKKKkd0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKxdOXkld0xo00c';lXMW0x0N0O00KKK0kkO00O00OxdxxddddxxxxxxxxxkxxxkOKKKOdONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0d:lKx:oOkoOKx::co00odKWMWXKKKKkdKWWWMMMMMMMWXKo:xOkkkOkxl::ldxOKK0xd0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOo:.od:cddcd00Oxdlcccclddddddxd:cdxxxkOOO000Okxc:dkkOOOOOkk0KKKK0xdx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxok,.:::c:;cddddxkkkkkkkxxxdddddddooddxxkkkkkkxkkkkkOOOOkxO0K00koo0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKdxNl .;cl'.;lkkdooddddxxkO0KKKKKKKKK0kxxdl:coddxxxxoc:lodk0KKKkldKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KNx..,ld, ':lOKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKK0Okkxlok0KKKK0KKOxk0KKKKKkoxKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNk;;cld: ,:lk0KKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKK00KKKK0kOxx0KKKKKKK0xokXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNkdkkdol. .,,:dO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOlxkdOKKKKKOxdx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxxXX0x:::,,;::cdk00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0O0000000xddx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxxNNXKocdxolllc:clxOkdOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OkdoodkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXdxWWNK0kO0kdllllc::cccoxkkkOOOOOOOOOOOOOOOkxxoooodkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXdkWWXKK00K0kollllllc:::ccloollloloooooooooddxxOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKdOWWXKKKKK0kdolollccccclodkOxlk0OOOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKoOWNXKKKKK0kdoooollcccclodkkdo0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNOo0WNXKKKK0OxoollollllllodxkkdoKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNxdXWNXKKKKOkdolllllllllldkO0KxoKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN0oOWWNKKKK0OxdllllllllllldkOKXOoONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXxkNWWNKKKK0kxollcclllcccloxOKXKoxNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkxXWWWXKKKK0kxollcccccccclodx0KXOd0NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXxxXWWWNXKKKK0kxolcccccccccclodOKXXkdKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkllxXWWWWNKKKKK0Oxollcccccccccclox0KXXkdO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXx,;ONWWWWNXKKKKK0OxolccccccccccclloxOKXXOl;;lOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNX0xo:..dXWWNXXKKKKKKK0kxolccccccccccccclldk0KXKd..'dKNXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kdl:'......;oxxOOOO00000Okxdolcccccccccccccccloxxo;....:dxO0XXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOxoc;'..............,cok0KXXXXXKK0OOkxdolllllcccc:;;,,...........,;codk0XXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkdl:,'.......................,:clooodddddxdolc:;,,'''.......................,:cdOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXKkl,.................................................................................:kXNNXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKx;.....................................................................................'oXNXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNO:.........................................................................................oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx'..........................................................................................,kNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXNNNXd.............................................................................................lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNKl..............................................................................................,ONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc................................................................................................dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo.................................................................................................cKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx'.................................................................................................'kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk,...................................................................................................lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc............................................................................................. ......,ONXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNk'............................................................................................. .......xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX